29. 04. 2019.

Hrvatska udruga školskih knjižničara ima predstavnika u Hrvatskome knjižničnome vijeću

 

Danas je na adresu Hrvatske udruge školskih knjižničara stigla lijepa vijest: predsjednica Udruge, Vanja Jurilj, imenovana je članicom Hrvatskoga knjižničnoga vijeća u mandatu od 2019. do 2023. godine. Na poziciju ju je imenovala ministrica kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, a mandat počinje 1. svibnja 2019.

Hrvatsko knjižnično vijeće ima sedam članova, od kojih je jedan predsjednik, a imenuju se iz reda istaknutih stručnjaka iz područja knjižnične, znanstvene i obrazovne djelatnosti. Predsjednika i dva člana Vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za kulturu, a po jednog člana imenuje i razrješuje ministar nadležan za znanost i  obrazovanje, Rektorski zbor Republike Hrvatske, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te Hrvatsko knjižničarsko društvo. Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

Članice Hrvatskoga knjižničnog vijeća u ovome sazivu su:

 1. Tatjana Aparac Jelušić (Ministarstvo kulture RH)
 2. Nada Radman (Ministarstvo kulture RH)
 3. Vanja Jurilj (Ministarstvo kulture RH)
 4. Dubravka Luić-Vudrag (Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH)
 5. Ana Barbarić (Rektorski zbor Republike Hrvatske)
 6. Tatijana Petrić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu)
 7. Dijana Machala (Hrvatsko knjižničarsko društvo)

Podsjetimo, Hrvatsko knjižnično vijeće  je temeljem Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, br. 17/19)  savjetodavno tijelo pri ministarstvu nadležnom za poslove kulture.  Obavlja stručne i druge poslove knjižnične djelatnosti u skladu s odredbama Zakona, a osobito:

 • razmatra stanje u knijžničnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj
 • predlaže opće i specifične mjere i programe poticanja razvitka i unaprjeđivanja knjižnične djelatnosti
 • potiče unaprjeđenje standarda i propisa važnih za knjižničnu djelatnost
 • daje preporuke i mišljenja o pojedinim pitanjima iz područja knjižnične djelatnosti
 • vrednuje i predlaže financiranje programskih aktivnosti iz područja knjižnične djelatnosti
 • daje mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove kulture o stjecanju zvanja u knjižničarskoj struci
 • obavlja poslove predviđene ovim Zakonom i drugim propisima, kao i druge poslove koje mu povjeri ministarstvo nadležno za poslove u kulturi.

Nadamo se da će sudjelovanje predstavnika školskih knjižničara u radu ovoga najvišega nacionalnog stručnog tijela doprinijeti unaprjeđenju rada školskih knjižnica i knjižničara u Hrvatskoj!

 

Odluka o imenovanju predsjednice i dvije članice HKV-a

 

 

 

Odgovori