13. 12. 2019.

Poziv na 17. redovnu Skupštinu Hrvatske udruge školskih knjižničara

Poštovani članovi i članice Hrvatske udruge školskih knjižničara,

u skladu sa Statutom, pozivam vas na 17. redovnu Skupštinu Hrvatske udruge školskih knjižničara. Zbog nemogućnosti održavanja skupštine na uobičajen način i u uobičajenom terminu, a pozivajući se na članak 15. Poslovnika o radu Skupštine, ovu sjednicu ćemo održati u elektroničkom obliku. Isti članak Poslovnika propisuje da se na elektroničkoj Skupštini usvajaju samo redovita godišnja izvješća za prethodnu i planovi za tekuću godinu.

U skladu s iznesenim predlažem sljedeći dnevni reda radnoga dijela 17. redovne Skupštine:

  1. Usvajanje dnevnoga reda
  2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za proteklu godinu
  3. Izvješće Nadzornoga odbora o nadzoru nad poslovanjem Udruge
  4. Izvješće tajnice Udruge o radu u protekloj godini
  5. Prijedlog i usvajanje financijskoga plana za 2019. i strateškoga plana za 2019.i 2020. godinu.

Pozivajući se na članak 13. Poslovnika o radu Skupštine, glasanje se provodi izjašnjavanjem za prijedlog, protiv prijedloga i suzdržan. Prijedlog se smatra usvojenim kada za prijedlog glasa natpolovična većina sudjelujućih članova.

Da biste mogli glasovati o točkama dnevnoga reda, na našoj mrežnoj stranici se trebate prijaviti sa svojim podatcima: korisničkim imenom i zaporkom (možete zatražiti novu zaporku ako ste je zaboravili).

Glasački listić

Krajnji rok za izjašnjavanje članova je 18. prosinca 2019. godine, do 24 sata.

Napomena:

  • Izvješća o radu su rađena od datuma prošle Skupštine do datuma predviđene ovogodišnje Skupštine (travanj) koju nije bilo moguće održati na Proljetnoj školi školskih knjižničara.
  • Izvješće o radu tajnice datirano je 5. lipnja jer je tajnica Anita Tufekčić obavljala tu dužnost do tog datuma i obuhvaća izvješće za 2018. godinu i razdoblje do 5. lipnja 2019.
  • Financijska izvješća i planovi se rade prema fiskalnim/kalendarskim godinama, jer tako nalažu financijska pravila.
  • Strateški dvogodišnji plan je dokument koji trebamo imati kod prijave na različite natječaje i zbog toga je napravljen u tom obliku.
  • Na Skupštini u 2020. godini predložit ćemo strateški plan za 2020. i 2021. ​

 

O svim bitnim pitanjima za rad Hrvatske udruge školskih knjižničara raspravljat ćemo na sljedećoj, izbornoj Skupštini Hrvatske udruge školskih knjižničara.

Zahvaljujem na aktivnom sudjelovanju u radu Udruge i srdačno vas pozdravljam,

Predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara:

Vanja Jurilj

 

Odgovori