16. 03. 2020.

Poziv na sudjelovanje u Izvanrednoj sjednici Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara

 

Poštovani članovi i članice Hrvatske udruge školskih knjižničara,

temeljem odluke Upravnoga odbora i uz odobrenje Nadzornoga odbora Hrvatske udruge školskih knjižničara, obraćam vam se s pozivom na sudjelovanje u Izvanrednoj sjednici Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara.

Obrazloženje:

Odgodom održavanja Proljetne škole školskih knjižničara, uzrokovane epidemijom koronavirusa (SARS-CoV-2), odgađa se i 18. Izborna skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara do stjecanja uvjeta za njeno održavanje. Izabranim tijelima upravljanja Udrugom (Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti, uključujući i osobu sa zastupanje) mandat istječe 8. travnja 2020. godine.

S obzirom na tekuće poslovanje Udruge i potrebu sklapanja ugovora o financiranju aktivnosti, prijave na otvorene natječaje za financiranje i izvršavanje tekućih poslova (slanje obrazaca Poreznoj upravi, izvršenje plaćanja režija i sl.)  upozoreni smo na mogući nelegalitet poslovanja u slučaju isteka mandata tijelima upravljanja Hrvatske udruge školskih knjižničara.

S obzirom da Statut Hrvatske udruge školskih knjižničara i povezani Poslovnik o radu Skupštine ne omogućava održavanje Izborne skupštine niti promjene Statuta na sjednicama održanima u online obliku, a nakon savjetovanja s pravnom službom Ureda za udruge, usuglašen je modalitet osiguranja legaliteta rada Udruge u skladu sa Statutom Udruge i nadležnim zakonskim dokumentima sazivanjem izvanredne Skupštine s točkom dnevnoga reda produženja mandata svim tijelima upravljanja Udrugom (Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti) uključujući i osobu sa zastupanje, do stjecanja uvjeta za održavanje Izborne skupštine, a najkasnije do održavanja samostalnoga stručnoga skupa Hrvatske udruge školskih knjižničara do 31. listopada 2020. godine.

U skladu sa Statutom, članak 17,  Upravni odbor ima ovlasti sazvati izvanrednu Skupštinu, a u skladu s člankom 15. Poslovnika o radu Skupštine moguće je održavanje online Skupštine u slučajevima u kojima se ne mijenja Statut i ne vrše izbori upravnih tijela Udruge.

S obzirom da predložena odluka niti u jednom bitnom elementu nije u sukobu s temeljnim dokumentima Hrvatske udruge školskih knjižničara, pozivam članove da se izjasne po predloženoj točki dnevnoga reda:

  1. Produženje mandata svim tijelima upravljanja Udrugom (Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti) uključujući i osobu sa zastupanje do stjecanja uvjeta za održavanje izborne Skupštine, do održavanja samostalnoga stručnoga skupa Hrvatske udruge školskih knjižničara odn. do 31. listopada 2020. godine.

Glasovanje se provodi izjašnjavanjem:

–  za prijedlog
–  protiv prijedloga
–  suzdržan/a 

Izjašnjavanje članova moguće je u trajanju od pet dana od dana slanja poziva do nominalnoga dana održavanja Skupštine 21. ožujka 2020. godine.

Prijedlog se smatra usvojenim kada za prijedlog glasuje natpolovična većina nazočnih članova. Nakon isteka roka sjednice elektroničke Skupštine, tajnik/tajnica utvrđuje broj nazočnih članova.

Ako na sjednici Skupštine nije sudjelovala najmanje trećina redovitih članova Udruge, poziv na Skupštinu se upućuje još jednom dan nakon isteka nominalnoga datuma sjednice s rokom izjašnjavanja istoga dana.

Nakon isteka toga vremena, punopravno odlučuje prisutan broj članova.

Zapisnik o održanoj elektroničkoj Skupštini vodi tajnik/tajnica Udruge uz nadzor Nadzornoga odbora i ovjeru ovjerovitelja zapisnika i predsjednika/predsjednice Udruge.
Za mjesto održavanja Skupštine uzima se sjedište Udruge, a za datum održavanja zadnji dan izjašnjavanja članova.

Molimo vas, svoj glas pošaljite e-poštom na husk@husk.hr.

 

S poštovanjem,

Vanja Jurilj
predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara

Odgovori