01. 03. 2023.

Zaključci 7. Okruglog stola knjižničara Karlovačke županije

Županijska matična razvojna služba Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić, Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Karlovačke županije i Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke županije organizirali su 14. veljače 2023. godine tradicionalni 7. Okrugli stol, ovog puta s temom Zar je u daru spas? Datum je odabran jer se upravo na taj dan obilježava Međunarodni dan darivanja knjigom. Uz školske knjižničare i njihove ravnatelje, skupu su, kao i uvijek do sada, prisustvovali predstavnici Osnivača – Marija Šćulac, pročelnica Upravnog odjela za školstvo Karlovačke županije, te Draženka Sila Ljubenko, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Karlovca.

Tijekom Okruglog stola predstavljen je model darivanja kao oblik nabave literature za školske knjižnice osnovnih i srednjih škola u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Naime, ograničena a i često nedostatna sredstva koja dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja za nabavu, prije svega, lektirne građe, najčešće nisu dovoljna za opremanje školskih knjižnica recentnom stručnom literaturom i literaturom za čitanje iz užitka.

Cilj Okruglog stola bio je progovoriti o načinima nabave knjižne građe u školskim knjižnicama, s naglaskom na dar kao način nabave. Svrha je potaknuti suradnju na svim razinama te osigurati podršku Osnivača i ravnatelja školskih ustanova za kontinuirano poboljšanje preduvjeta kvalitetnog rada knjižničara koje će pratiti odgovarajuće i kontinuirano financiranje školskih knjižnica. Učenici i njihovo pravo na čitanje moraju nam svima biti na prvome mjestu.

U uvodnom obraćanju gospođa Šćulac je, u ime Osnivača, istaknula važnost suradnje i međusobne komunikacije, kako knjižničara i ravnatelja tako i knjižničara s Osnivačima kojima mogu (i trebaju) redovito upućivati svoje zahtjeve za dodjelu sredstava za nabavu potrebne građe.

Slijedila su izlaganja:

Usporedba: Standardi školskih knjižnica predsjednice Udruge Goranke Braim Vlahović

Stanje u istarskim školskim knjižnicama voditeljice ŽSV-a i predsjednice Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Istarske županije Dragice Pršo

Modeli opremanja školskih knjižnica – nužnost sudjelovanja na svim razinama (grad/županija/država) voditeljice ŽSV-a Karlovačke županije Đurđe Ivković Macut

Zar je u daru spas?: rezultati istraživanja u školskim knjižnicama Karlovačke županije ravnateljice Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić Kristine Čunović i domaćice Okruglog stola Ane Sudarević

Nove tendencije: stvaranje prilika za nabavu predsjednice Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke županije Viktorije Tomšić

Kroz izlaganja se željelo predstaviti stanje u školskim knjižnicama te ponuditi načine nabave. Knjižničari sudionici mahom navode zastarjele fondove u kojima treba otpisati veliki broj naslova koji se ne koriste ili nisu odgovarajući za korisnike školske knjižnice. Nadalje, predložena je i proaktivnost knjižničara, aktivno traženje sredstava, sudjelovanje u projektima kroz koje se može pribaviti novac za kupnju knjiga i slično.

Nakon Okruglog stola, može se zaključiti:

 • Potrebno je dostatno i sustavno financiranje Ministarstva znanosti i obrazovanja uz sufinanciranje Osnivača za nabavu građe u školskim knjižnicama do ispunjenja Standarda za školske knjižnice, čime bi se osiguralo jednako pravo na obrazovanje i na pristup informacijama svakom učeniku.
 • Nužna je bolja komunikacija i suradnja na razini školski knjižničar – ravnatelj – Osnivač.
 • U Plan i program rada škole (pod stavku Kapitalna ulaganja) uvrstiti nabavu knjiga za školsku knjižnicu, posebno građe za čitanje u slobodno vrijeme.
 • Prije donošenja proračuna, potrebno je uputiti Osnivačima prijedloge za unošenje iznosa za financiranje nabave knjiga za školske knjižnice u proračun Grada i Županije.
 • Potrebno je redovito upućivati dopise Osnivaču s navedenim potrebama za opremanje fondova školskih knjižnica, prvenstveno gradom za čitanje u slobodno vrijeme.
 • Nužno je redovito i kvalitetno opremanje školskih knjižnica jer je knjiga sredstvo za rad knjižničara.
 • Knjižničari uz potporu vodstva škole trebaju proaktivnije tražiti alternativne izvore financiranja.

Okrugli stol završio je motivirajućim riječima predstavnika Osnivača i prisutnih ravnatelja da će se u suradnji sa školskim knjižničarima nastojati opremiti školske knjižnice novim naslovima s ciljem poticanja čitanja među učenicima. Naglasilo se da se problem nedostatnog lektirnog fonda u pojedinim školskim knjižnicama nastoji ublažiti Bibliobusnom službom Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić koja s dva opremljena vozila – bibliobus i bibliokombi – obilazi 77 stajališta, a financiranje se zasad uspješno realizira uz pomoć Grada Karlovca i Karlovačke županije.

 

Organizacijski odbor Okruglog stola:

 • Đurđa Ivković Macut, stručna suradnica savjetnica, voditeljica ŽSV-a školskih knjižničara Karlovačke županije
 • Kristina Čunović, knjižničarska savjetnica, ravnateljica Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić
 • Anita Malkoč-Bišćan, knjižničarka Matične razvojne službe Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić
 • Ana Sudarević, stručna suradnica savjetnica, OŠ Dubovac
 • Gordana Šutej, stručna suradnica savjetnica, tajnica Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke županije
 • Viktorija Tomšić, stručna suradnica knjižničarka, predsjednica Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke županije, predsjednica Organizacijskog odbora

Odgovori