22. 02. 2018.

Dobro opremljena školska knjižnica – prostor izvrsnosti

 

Izvješće s 3. okruglog stola, Karlovac, 14. veljače 2018.

U fokusu rasprave bila je potreba da se osigura podrška svih dionika za redovito financiranje školskih knjižnica kako bi sve knjižnice bile opremljene u skladu sa standardima i postale prostor izvrsnosti – prostor za traženje informacija, suradnju, komunikaciju, čitanje, istraživačko učenje, korištenje multimedijskih i digitalnih zbirki, za sve učenike i učitelje.

Školski knjižničari Karlovačke županije okupili su se u društvu s ravnateljima osnovnih i srednjih škola te predstavnicima osnivača školskih knjižnica na okruglom stolu nedavno održanom u OŠ Dubovac u Karlovcu kako bi ukazali na potrebu i važnost opremanja školskih knjižnica modernom opremom i namještajem u skladu s Državnim pedagoškim standardom i Standardom za školske knjižnice. Skupu su prisustvovale i savjetnice Mira Zovko iz Ministarstva znanosti i obrazovanja te Frida Bišćan, savjetnica za školske knjižnice pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

 

 

Mira Zovko podsjetila je prisutne na odredbe Državnog pedagoškog standarda  i Standarda za školske knjižnice koji definiraju veličinu, izgled i opremu školske knjižnice.

 

 

 

Frida Bišćan je u svom izlaganju naslovljenom Suvremena školska knjižnica – temelj za društvo znanja prikazala stanje u školskim knjižnicama na osnovu podataka za 2016. godinu koji su prikupljeni putem online statistike. Sve županije imaju određeni broj knjižnica s prostorom manjim od propisanog, a u Karlovačkoj županiji čak 66% knjižnica ima prostor ispod propisanog minimalnog standarda, 10% zadovoljava minimum, a 24 % je iznad minimalnog standarda. Prema Državnom pedagoškom standardu krajnji rok za usklađivanje sustava školstva s ovim Standardom je 2022. godina.

Voditeljica Matične službe Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić Kristina Čunović upoznala nas je sa stanjem u školskim knjižnicama Karlovačke županije s obzirom na nabavu knjižne građe unatrag četiri godine te s analizom opremljenosti namještajem i tehnikom. Za 32 % školskih knjižnica se može reći da imaju svu potrebnu opremu – namještaj i tehniku, dok svima ostalima ponešto nedostaje. Karlovačka županija financirala je 2016. godine uz nabavu knjižne građe i nabavu knjižničnog softvera za 27 škola kojima je osnivač. Prema dostavljenim podatcima Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje Karlovačke županije u 2016. godini za nabavu knjižničnog softvera MetelWin i knjižne građe za osnovne i srednje škole kojima je Karlovačka županija osnivač utrošeno je ukupno 100 300 kuna.

Karmen Kunstić iz Školskog servisa u izlaganju pod nazivom Školska knjižnica – od ideje do realizacije upoznala nas je s potrebnim koracima u projektima opremanja knjižnica novim namještajem te pokazala brojne uspješne primjere uređenja. Kao uvod u raspravu čuli smo jedan pozitivan primjer iz naše županije u kojem je dobra

suradnja knjižničarke i ravnateljice urodila uspješnim preseljenjem i uređenjem školske knjižnice. Iznijela ga je školska knjižničarka iz OŠ Draganići, Alenka Bujan.

 

Uslijedila je rasprava u koju su se uključili knjižničari, savjetnice i ravnatelji. Zaključci se mogu svesti na sljedeće:

  • nužna je kontinuirana i intenzivna suradnja školskog knjižničara i ravnatelja u svim segmentima opremanja knjižnice;
  • ravnatelj škole treba redovito komunicirati s Osnivačem (Grad/Županija/MZO), upozoravati na potrebe opremanja knjižnice s ciljem pronalaska potrebnih sredstava da bi se dostigao propisani standard;
  • školski knjižničar, uz podršku ravnatelja, treba pripremiti plan opremanja svoje knjižnice sukladno Standardu;
  • u ostvarivanju Standarda i zadovoljavanju potrebnih uvjeta za rad, korisno je i potrebno redovito voditi statistiku o poslovanju te provoditi samovrednovanje jer samo na osnovi konkretnih podataka mogu se poduzeti određene mjere i pomaci prema poboljšanju, odnosno ostvarivanju planova.

Ohrabrujuća je informacija koju je dala savjetnica Zovko da su u državnom proračunu osigurana financijska sredstva za opremanje školskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2018. godini. Istaknula je također da bi prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebalo osigurati sredstva za financiranje škola za rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje škola kabinetskom opremom.

Okrugli stol zajedno su organizirali Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara, Matična služba Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić i Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke županije.

Izvješća o skupu u lokalnim medijima:

https://trend.com.hr/2018/02/14/dobro-opremljena-knjiznica-prostor-izvrsnosti/

http://kaportal.rtl.hr/odrzan-okrugli-stol-opremljenosti-skolskih-knjiznica-njihovoj-vaznosti-nastavnom-procesu/

http://www.karlovacki.hr/kultura/polovica-skolskih-knjiznica-karlovacke-zupanije-tek-treba-dostici-standard

Gordana Šutej, Predsjednica Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Karlovačke županije

Odgovori