26. 10. 2020.

Dokumenti za radni dio 18. Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara

Radni dio Skupštine

  • Usvajanje dnevnoga reda

Prijedlog dnevnoga reda 18. Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara

  • Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu te privremeno izvješće za 2020. godinu

Izvješće o radu u 2019. godini
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Izvješće o radu u 2020. godini
Financijsko izvješće za 2020. godinu – privremeno izvješće

  • Izvješće Nadzornoga odbora o nadzoru nad poslovanjem Udruge

Zapisnik sa sastanka Nadzornoga odbora
Izvješće o financijskom poslovanju

  • Izvješće tajnice Udruge o radu u protekloj godini

Izvješće o radu tajnice

  • Usvajanje izvješća za proteklu godinu
  • Prijedlog i usvajanje okvirnoga plana rada, financijskoga plana za 2020. i 2021. godinu te strateškoga plana za 2021. i 2022. godinu

Financijski plan za 2020. godinu
Operativni plan za 2020. godinu
Financijski plan za 2021. godinu
Operativni plan za 2021.
Strateški plan za 2021. – 2022. godinu

 

Dodatni dokumenti

IASL 2019 – kombinirano izvješće (notes from the organisers)
IASL 2019_financijsko izvješće

 

 

 

 

Odgovori