14. 06. 2018.

Dopis Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo – molba za određivanje novoga roka za prikupljanje statističkih podataka o školskim knjižnicama

Nakon primitka brojnih upita i prigovora školskih knjižničara vezanih za neprikladnost roka za prikupljanje statističkih podataka o školskim knjižnicama, upućen je dopis Fridi Bišćan, savjetnici za školske knjižnice u Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo s molbom  za određivanje novoga, za ritam rada škola i školskih knjižnica, primjerenijeg termina.

Obrazloženje molbe:

Školske knjižnice sastavni  su dio nastavnoga procesa škola u kojima djeluju. Školski knjižničari su stručni suradnici koji, osim svojih stručnih i  knjižničnih poslova, u zaduženjima imaju i brojne druge zadatke vezane uz odgojno-obrazovnu djelatnost. Ritam našega rada i planiranje poslova (stručni  poslovi i odgojno-obrazovna djelatnost) pokušavamo u najvećoj mogućoj mjeri uskladiti s ritmom i vremenikom rada škole.

Stoga su zadnji tjedni nastavne godine predviđeni  za povrat-prikupljanje knjižnične građe te  suradnju s kolegama (često i s roditeljima) vezano za  korisnike-dužnike knjižnične građe. Mnoge škole na kraju nastavne godine imaju i obilježavanje Dana škole, završne priredbe, zaključivanja školskih listova i slične kulturno-javne djelatnosti u koje su aktivno uključeni školski knjižničari. Zadnji dani nastavne godine i prvi tjedni nakon njezina završetka rezervirani su za sjednice učiteljskih/nastavničkih vijeća, aktive grupa predmeta i sastanke ostalih stručnih tijela na kojima se analizira netom završena nastavna godina i rade planovi za narednu. Nakon redovite nastavne godine slijedi produžna nastava, popravni ispiti, podjela svjedodžbi, upisi na sljedeći obrazovni stupanj. U sve te poslove uključeni su i školski knjižničari jer čine dio povezanoga i cjelovitoga odgojno-obrazovnog procesa. U srednjim školama održavaju se ispiti državne mature. Velik broj školskih knjižničara uključen je u raspored dežurstava, i to, ovisno o ispitu, od jedan do tri ili više sati dnevno. Velika većina školskih knjižničara, kao i najveći dio kolega učitelja, angažiran je i na poslovima vezanim uz prikupljanje i narudžbu udžbenika i ti poslovi imaju svoj već uobičajeni vremenik i zadane rokove. Za ovo razdoblje planirane su i revizije i ostali stručni knjižnični poslovi za koje ne postoji neko drugo pogodno vrijeme, već su imenovana povjerenstva i napravljeni rasporedi. Tijekom lipnja i početkom srpnja održavaju se i redoviti stručni skupovi Agencije za odgoj i obrazovanje koji su obavezni jer su preduvjet za ostvarenje napredovanja u struci.

Svi djelatnici škola, prema zakonskim odredbama, moraju koristiti godišnji odmor tijekom učeničkih ljetnih praznika. Priprema sljedeće školske godine i početak nastavne godine uvjetuju povratak djelatnika škole u točno određeno vrijeme.

Podjela udžbenika, dodatne narudžbe, izrada godišnjih planova i kurikula obilježavaju, uz redovite knjižnične poslove, početni mjesec školske godine svih stručnih suradnika knjižničara u svim školama u Hrvatskoj. Većina njih priprema i organizira posebne programe za Mjesec hrvatske knjige i Međunarodni mjesec školskih knjižnica. To su mjeseci i intenzivnih stručnih usavršavanja i brojnih skupova za stručne suradnike knjižničare.

Cijelo ovo obrazloženje ima za cilj pojasniti uobičajeni,  ali  ritmom i vremenikom rada škole uvjetovani raspored rada stručnih suradnika knjižničara u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske. Zbog svega navedenoga, molimo Vas da se popunjavanje statistike Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo, ako je moguće, za naredne godine vrati u svoj raniji termin (siječanj-veljača). Za tekuću godinu, molimo Vas za određivanje nekog šireg vremenskoga okvira u kojemu bi i školski knjižničari i ostala stručna služba, čija je suradnja neophodna, mogli prikupiti i popuniti sve podatke bez negativnoga utjecaja na ostale redovite stručne i odgojno-obrazovne poslove.

Dopis je u ime Hrvatske udruge školskih knjižnica poslala predsjednica Vanja Jurilj.

 

Cijeli dopis možete preuzeti na poveznici: NSK_Zavod za knjižničarstvo_molba za promjenu rokova za popunjavanje statističkih podataka

 

Odgovori