15. 11. 2008.

Financiranje školskih knjižnica

Osvrt na 2. okrugli stol na Interliberu

Drugi okrugli stol Hrvatske udruge školskih knjižničara na Interliberu održan je 14. studenog 2008. godine u 13 sati na glavnoj pozornici Paviljona 6 Zagrebačkog velesajma. Tema okrugloga stola je bila: Financiranje školskih knjižnica. Okrugli stol je moderirala Vanja Jurilj, dopredsjednica Udruge i u kratkom uvodu obrazložila odabir teme aktualnim odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja kojima su sva planirana sredstva u Proračunu RH prenamijenjena.

Knjižničarka Srednje škole Fausta Vrančića iz Zagreba i predsjednica Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara za Grad Zagreb Božica Kühn priredila je uvodno izlaganje u kojem je dala prikaz financiranja školskih knjižnica od strane MZOŠ-a na državnoj razini od 2003.  do 2008. godine. Usporedo je iznijela i podatke o financiranju školskih knjižnica od strane Grada Zagreba za one knjižnice kojima je on osnivač. Prikaz počinje 2003. godinom jer je to prva godina u kojoj su školskim knjižnicama, na traženje predstavnika Hrvatske udruge školskih knjižničara, isplaćena namjenska sredstva. Do tada je knjižnična građa za školske knjižnice stizala izravnim otkupom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a povremeno i otkupom Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba.

Iz iznesenog prikaza je vidljivo da je isplata namjenskih sredstava započeta korektnim iznosima: 14 kn po učeniku osnovnih škola i 27 kn po učeniku srednjih škola. Idila financiranja školskih knjižnica od strane nadležnog ministarstva kratko je trajala, već 2005. sredstva su iz proračuna nestala zbog isplate duga zaposlenicima… u smanjenom iznosu su isplaćena 2006., a 2007. su isplaćena i smanjena i u zadnjem trenutku za trajanja Interlibera, a na uporno inzistiranje predstavnika Hrvatske udruge školskih knjižničara i predsjednice Sanje Galic.

Prikaz financiranja školskih knjižnica je nastavljen analizom financiranja školskih knjižnica od strane osnivača Grada Zagreba. Iz prikaza je vidljivo da proračun Grada Zagreba dobiva značajan iznos za decentralizirane funkcije obrazovanja, a samo mali, gotovo neznatan, dio tih sredstava Grad je posljednjih godina namijenio školskim knjižnicama.

S obzirom na neodaziv predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja na okrugli stol, nezadovoljstvo školskih knjižničara sustavnim zanemarivanjem financiranja nabave knjižnične građe, bilo je usmjereno na predstavnicu Grada Zagreba koja na donošenje odluka ima malo utjecaja. Iz diskusije se moglo jasno zaključiti da je financiranje školskih knjižnica jedno od najvažnijih pitanja za kvalitetan rad školskih knjižnica, ali neophodno je pronaći učinkovitije metode za sustavno rješenje tog problema.

Vanja Jurilj

Odgovori