12. 07. 2020.

Javni poziv članovima i članicama HUŠK-a za predlaganje kandidata za Nagradu Poezija među profesijama

 

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Poezija među profesijama, Povjerenstvo objavljuje otvorenim Natječaj za dodjelu Nagrade Poezija među profesijama za istaknute mlade školske knjižničare/knjižničarke u 2020. godini.

Postupak kandidiranja:

  1. Pravo predlaganja kandidata imaju pojedinci, ustanove i udruge.
  2. Predloženi kandidati moraju biti članovi Hrvatske udruge školskih knjižničara RH.
  3. Prijava sadrži:
  • radni životopis kandidata/kinje prema obrascu Curriculum vitae
  • obrazloženje kandidature prema kriterijima vrednovanja opisanima u obrascu Curriculum vitae
  • dokumente koji potkrepljuju navode iznesene u Obrazloženju kandidature
  • ime ili naziv predlagatelja koji je odgovoran za istinitost podataka o kandidatu/kinji te kontakt-podatke predlagatelja i podatke za kontakt s predlagateljem.
  1. Natječaj počinje danom objave na www.husk.hr i traje do 23. rujna 2020.

Povjerenstvo za Nagradu objavit će rezultate na mrežnim stranicama Udruge najkasnije tjedan prije svečane dodjele Nagrade na stručnom skupu Udruge koji planiramo krajem listopada, u Mjesecu školskih knjižnica.

Prijava se uz popratnu dokumentaciju šalje elektroničkom poštom na adresu husk@husk.hr s naznakom za Nagradu Poezija među profesijama, a pristigle prijave po završetku Natječaja procjenjuje Povjerenstvo za Nagradu Poezija među profesijama u sastavu Tanja Radiković, Monika Meštrović, Vedran Škarica i Goranka Braim Vlahović.

Povjerenstvo za dodjelu Nagrade Poezija među profesijama

Prijava za Nagradu Poezija među profesijama 2020.

CV za Nagradu Poezija među profesijama

Odgovori