21. 08. 2018.

Javni poziv članovima i članicama HUŠK-a za predlaganje kandidata za Nagradu Pozija među profesijama

 

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Poezija među profesijama, Povjerenstvo objavljuje otvorenim Natječaj za dodjelu Nagrade Poezija među profesijama za istaknute mlade školske knjižničare/knjižničarke u 2018. godini.

Postupak kandidiranja:

  1. Pravo predlaganja kandidata imaju pojedinci, ustanove i udruge.
  2. Predloženi kandidati moraju biti članovi Hrvatske udruge školskih knjižničara RH.
  3. Prijava sadrži:
  • radni životopis kandidata/kinje prema obrascu Curriculum vitae
  • obrazloženje kandidature prema kriterijima vrednovanja opisanima u obrascu Curriculum vitae
  • dokumente koji potkrepljuju navode iznesene u Obrazloženju kandidature
  • ime ili naziv predlagatelja koji je odgovoran za istinitost podataka o kandidatu/kinji te kontakt-podatke predlagatelja i podatke za kontakt s predlagateljem.
  1. Natječaj počinje danom objave na www.husk.hr i traje do 21. rujna 2018.

Povjerenstvo za Nagradu objavit će rezultate na mrežnim stranicama Udruge najkasnije tjedan dana prije svečane dodjele Nagrade na stručnom skupu Udruge, 20. listopada 2018. godine, na otoku Braču.

Prijava se uz popratnu dokumentaciju šalje elektroničkom poštom na adresu husk@husk.hr s naznakom za Nagradu Poezija među profesijama, a pristigle prijave po završetku Natječaja procjenjuje Povjerenstvo za Nagradu Poezija među profesijama u sastavu  Tanja Radiković, Monika Meštrović, Vedran Škarica i Goranka Braim Vlahović.

Povjerenstvo za dodjelu Nagrade Poezija među profesijama

Prijava za Nagradu Poezija među profesijama 2018.

CV za Nagradu Poezija među profesijama

Leave a Reply