22. 06. 2022.

Kanižajada Limačijada – novi format literarnog natječaja

U Školskim novinama objavljen je prilog vezan uz ovogodišnju malo drugačiju dodjelu nagrada na našem literarnom natječaju Kanižajada Limačijada koja se održala i u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u sklopu svečanosti knjige i čitanja Knjižna booka i u rodnom kraju Paje Kanižaja.

 

 

 

 

Odgovori