04. 03. 2021.

O, da, u godini čitanja bit će i novih knjiga u školskim knjižnicama!

 

Uspješnom suradnjom sa Zajednicom nakladnika i knjižara, dobrom voljom aktualnog tima u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i željom da se aktivno uključe u godinu čitanja, postignut je načelni dogovor o realizaciji nabave lektire sredstvima osiguranim u okviru projekta Škola za život. Uvažene su primjedbe nakladnika o nedostupnosti pojedinih izdanja, kao i primjedbe knjižničara da su neki naslovi već nabavljeni. Postupak odabira bit će ponovljen, a namjera Ministarstva je da cijeli posao bude završen u što skorijem roku.

U godini čitanja bit će i novih knjiga u školskim knjižnicama!

 

Odgovori