Kontakti

Sjedište: OŠ Antuna Mihanovića, Dubečka 5, 10040 Zagreb
Tel. 01 2924 862, 2924 863
Mob: 091 2998 998
OIB: 48408930033
IBAN: HR9624020061100587169
www.husk.hr 
Hušk na Facebook-u

Tijela upravljanja

Skupština
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Sud časti

Upravni odbor

Predsjednica

Vanja Jurilj
OŠ Antuna Mihanovića, Dubečka 5, 10040 Zagreb
Tel. 01 2924 862, 01 2924 863
Mob. 091 2998 998
E-mail: vanja.jurilj@gmail.com

Dopredsjednice

Anica Tkalčević
XV. gimnazija
Jordanovac 8, 10000 Zagreb
Tel. 01 2302 255
E-mail: atka@mioc.hr

Korina Udina
OŠ Kostrena
Žuknica 1, 51221 Kostrena
Tel. 051 289 768
E-mail: korinau@yahoo.com

Tajnica

Anita Tufekčić
OŠ Antuna i Stjepana Radića
Miroslava Krleže 2, 32260 Gunja
Tel. 032 882 252
E-mail: ariana200@gmail.com

Članovi Upravnoga odbora

Bojana Beata Doko
OŠ Davorina Trstenjaka, Krčka 3, Zagreb
Tel. 01 6170 639
E-mail: beata.doko@gmail.com

Goranka Braim Vlahović
OŠ Jurja Habdelića, Školska 1, Velika Gorica
Tel. 01 6260 581
E-mail: braimvlahovic@yahoo.com

Tanja Radiković
OŠ Ivanovec, Ivanovec
Tel. 040 337 221
E-mail: tradikovic@gmail.com

OŠ Metela Ožegovića, Varaždinska 14. 42242 Radovan
Tel. 042 747 525 (13)
Mob. 095 903 6575
E-mail: vskarica@gmail.com

Nadzorni odbor

Nataša Mesić Muharemi
OŠ Darda
Školska ulica 9, 31326 Darda
Tel. 031 740 519
E-mail: natasa.mesicmuharemi@gmail.com

Ivana Čarapina
OŠ Stjepana Radića
Kralja Zvonimira 8, 20350 Metković
Tel. 020 681 621
E-mail: knjiznica@ossradica-metkovic.hr

Ines Krušelj Vidas
OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica
Ulica Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica
Tel. 049 289 164
E-mail: ines-kruselj.vidas@kr.t-com.hr

Sud časti

Tihomir Dunđerović
OŠ Bilje
Školska 6, 31327 Bilje
Tel. 031 750 018
E-mail: tihimiran@gmail.com

Toni Markotić
OŠ Josipa Jurja Strossmayera
Kardinala Alojzija Stepinca bb, 31511 Đurđenovac
Tel. 031 601 101
E-mail: toni.markotic@os.t-com.hr

Ivana Perić
OŠ Petra Preradovića
Trg Petra Preradovića 1, 23 000 Zadar
Tel. 023 300 259
E-mail: iprelasperic@gmail.com

Povjerenstvo za dodjelu Nagrade Višnja Šeta

Korina Udina, predsjednica
OŠ Kostrena
Žuknica 1, 51221 Kostrena
Tel. 051 289 768
E-mail: korinau@yahoo.com

Danica Pelko
OŠ Donja Stubica
Toplička cesta 27, 49240 Donja Stubica
Tel. 049 287 723
E-mail: dpelko@net.hr

Irja Jerković
OŠ Mokošica
Bartola Kašića 20, 20 236 Mokošnica
Tel. 020 455 059
E-mail: os.mokosica.kniznica@du.t-com.hr

Jasna Milički
OŠ Marija Bistrica
Zagrebačka 15, 49246 Marija Bistrica
Tel.  049/469 161
E-mail: jasna.milicki@skole.hr