10. 05. 2018.

Održana je 16. Skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara

 

Radni dio Skupštine

U Hotelu Valamar Corinthia, u Baškoj na otoku Krku održana je 19. travnja 2018. u 18 sati 16. Skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara, točnije rečeno, njen radni dio.

Prilikom otvorenja  Skupštine izvedena je nacionalna himna. Predsjednica Udruge Vanja Jurilj pozdravila je prisutne članove i zamolila tajnicu Udruge da obavijesti prisutne članove o ukupnom broju članova i broju članova potrebnih za kvorum.

Tajnica Anita Tufekčić obavijestila je prisutne da je prema evidenciji članova trenutni broj redovitih članova 559. U skladu sa Statutom Udruge, za kvorum je potrebno 186 redovitih članova.

Brojanjem je utvrđeno da je na 16. Skupštini Hrvatske Udruge školskih knjižničara održanoj u hotelu Valamar Corinthia, u Baški na otoku Krku bio prisutan 81 redoviti član. S obzirom da nije bio zadovoljen kvorum, u skladu s odredbama Statuta, sjednica je odgođena za 15 minuta. Nakon isteka toga vremena, odluke su pravomoćno mogli donositi nazočni članovi.

Dnevni je red jednoglasno usvojen. Najprije su obrazložena i dana na usvajanje izvješća za proteklu godinu, a zatim i prijedlozi plana rada, financijskog plana za 2018. i strateškog plana za 2018. i 2019. godinu. Svi su dokumenti jednoglasno usvojeni.

Osnivanje stručnih povjerenstava

Kao jedan od bitnih preduvjeta za razvoj Udruge i proširenje broja članova aktivno uključenih u njen rad, predloženo je osnivanje  stručnih povjerenstava s početnim članovima:

Povjerenstvo za promidžbu i odnose s javnošću: Goranka Braim Vlahović, Vedran Škarica i Vanja Jurilj.

Goranka Braim Vlahović je predložila da se iz svake podružnice javi jedan član koji bi pomagao u radu ovog Povjerenstva.

Povjerenstvo za primjenu zakona i pravilnika: Bojana Beata Doko i Tanja Radiković.

Povjerenstvo za stručno istraživački rad: Marija Purgar, Ana Sudarević,  Ana Saulačić, Gordana Šutej i Jasna Milički.

Povjerenstvo za materijalne uvjete za izvođenje projekata i programa: Vanja Jurilj i Anica Tkalčević.

U sklopu ove točke dnevnog reda, birani su i novi članovi Povjerenstva za dodjelu Nagrade Višnja Šeta. S obzirom na to da je članicama Povjerenstva Korini Udini i Irji Jerković istekao drugi mandat, birani su novi članovi. Predloženi su novi članovi Povjerenstva: Koraljka Mahulja-Pejčić iz Primorsko-goranske županije i Boris Popinjač iz Zagrebačke županije. Predloženi novi članovi Povjerenstva za dodjelu Nagrade Višnja Šeta  jednoglasno su prihvaćeni!

Nagrada Poezija među profesijama

Kao najvažniji motiv pokretanja dodjele nove nagrade Hrvatske udruge školskih knjižničara navedena je motivacija mladih školskih knjižničara kroz prepoznavanja kvalitete njihova rada i odavanja  priznanja struke. U skladu s tim ciljevima je izrađen i Pravilnik o dodjeli Nagrade Poezija među profesijama koji određuje da se nagrada dodjeljuje stručnim suradnicima knjižničarima do 35 godina života i 5 godina rada u školskoj knjižnici.

Pravilnik za Nagradu Poezija među profesijama usvojen je sa 77 glasova za, 4 suzdržana i bez glasova protiv.

Predloženo je Povjerenstvo za dodjelu Nagrade Poezija među profesijama. Predloženi članovi bili su: Goranka Braim Vlahović, Tanja Radiković, Monika Meštrović i Vedran Škarica. Prilikom glasanja za predložene članove Povjerenstva, 80 članova je bilo za, 1 član je bio suzdržan, nitko nije bio protiv, tako da je novo Povjerenstvo izabrano!

Razmatrala se mogućnost o zajedničkom pravilniku za sve nagrade koje dodjeljuje Udruga, no od tog se prijedloga odustalo nakon provedene rasprave.

Pridruženo članstvo svih članova Hrvatske udruge školskih knjižničara u Međunarodnoj udruzi školskih knjižničara (IASL-u)

Kad se razgovaralo o Smjernicama razvoja Udruge, predsjednica Vanja Jurilj  spomenula je mogućnost skupnog učlanjenja u Međunarodnu udrugu školskih knjižničara (IASL) – uz plaćanje članarine u iznosu od 1 dolara po članu. Članovi Hrvatske udruge školskih knjižničara bi, kao pridruženi članovi IASL-a, imali pristup najvećoj svjetskoj online bazi podataka o školskom knjižničarstvu, popuste na kotizacije za stručne skupove i redovite newslettere. Hrvatska udruga školskih knjižničara izdvojila bi taj iznos za svakog svog člana, a problem koji to otežava je neredovito plaćanje članarine. Nakon kraće rasprave, kao jednu vrstu pomoći pri rješenju problema, članovi su predložili 15. veljače kao krajnji rok za plaćanje članarine za tekuću godinu.

Što je potrebno za uspjeh rada Udruge

Gost na Skupštini bio je Nebojša Tepšić, vlasnik nakladničke kuće Katarina Zrinski d.o.o. iz Varaždina, koji je održao kratko predavanje Što je potrebno za uspjeh rada Udruge i pohvalio rad predsjednice Vanje Jurilj te dvije potpredsjednice Anice Tkalčević i Korine Udine. Nakon toga je održao zanimljivo i poticajno izlaganje o značaju ljudskih resursa i kompetencija za rad bilo kojega kolektiva, poduzeća ili ustanove, pa tako i udruge.

Počasni članovi

Na samom kraju radnoga dijela Skupštine, predloženo je da članovi Udruge odlaskom u mirovinu postanu počasni članovi Udruge te tako i dalje ostanu uključeni u profesionalnu zajednicu. Prijedlog je jednoglasno usvojen, a članovi su pozvani na svečani dio Skupštine i dodjelu Nagrade Višnja Šeta.

Zapisnik sa 16. Skupštine HUŠK-a
Pravilnik o dodjeli Nagrade Poezija među profesijama
CV za Nagradu Poezija među profesijama


Svečani dio Skupštine i dodjela Nagrade Višnja Šeta

Svečani dio Skupštine s dodjelom Nagrade Višnja Šeta održao se sljedeće večeri. Predsjednica Povjerenstva Korina Udina i članice Irja Jerković, Jasna Milički i Danica Pelko i ove su godine imale lak zadatak!

Nagrada za životno djelo dodijeljena je Snježani Vrbanec iz Glazbene škole Pavla Markovca iz Zagreba, njen dugogodišnji rad predstavila je Anica Tkalčević, a slavljeničko ozračje upotpunio je glazbeni program nagrađivanih gitaristica Lucije Števčević i Vanese Iličić, učenica njene škole.

Alida Devčić Crnić iz riječke Osnovne škole Podmurvice i Denis Vincek iz Osnovne škole Ante Kovačića iz Zlatara dobitnici su nagrade za proteklu, 2017. godinu, a više o njima saznali smo iz zanimljivih predstavljanja.

Vjerujemo da je poseban značaj Nagradi Višnja Šeta pridonijelo i to što je uručena na jubilarnoj, XXX. Proljetnoj školi školskih knjižničara koja se održala u kolijevci pismenosti i glagoljaštva, nedaleko Jurandvora i Bašćanske ploče. Tako je i slavljenička torta ukrašena glagoljičkim slovima!

Srdačno im još jednom čestitamo!

Na ovoj je Proljetnoj školi Hrvatska udruga školskih knjižničara predstavila svoj doprinos školskom knjižničarstvu posljednjeg dana stručnog skupa.

 

Odgovori