15. 11. 2020.

Održana je 18. Skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara

Nakon 10. samostalnog stručnog skupa u petak 30. listopada 2020. u auli Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je 18. redovna i izborna Skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara.

Radni dio Skupštine

Svim članovima Udruge poslan je 26. listopada poziv za sudjelovanje na Skupštini u Pismovijesti koji je i objavljen na mrežnim stranicama Udruge uz obrasce za sudjelovanje i za kandidaturu, uz pripadajuće radne dokumente 18. i izborne Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara i uz priložen prijedlog dnevnog reda.

Nakon uvodnog intoniranja himne i pozdrava predsjednice Udruge Vanje Jurilj zamoljeni su članovi Upravnog odbora Goranka Braim Vlahović i Vedran Škarica da utvrde broj prisutnih članova. Utvrđeno je da je u auli Nacionalne i sveučilišne knjižnice prisutno 15 članova, a mrežno preko aplikacije Zoom 16 članova Udruge, ukupno 31 član, a kako je ove godine članarinu uplatilo 258 članova, prisutan broj ne čini trećinu redovitih članova Udruge. Predsjednica Udruge upoznala je prisutne da je svim članovima poslan poziv za Skupštinu zajedno s radnim materijalima. Onima koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati uživo, omogućeno je mrežno sudjelovanje. Sukladno Poslovniku o radu Skupštine, predsjednica je predložila 15-minutnu stanku nakon koje Skupština može donositi punopravne odluke s prisutnim brojem članova.

Za vrijeme predložene stanke predsjednica Udruge Vanja Jurilj je podnijela uvodno izlaganje pod naslovom 18. godina rada Hrvatske udruge školskih knjižničara – uvjeti za punoljetnost jednoga profesionalnog udruženja.

Nakon održanog izlaganja i isteka 15-minutne stanke, započeo je radni dio Skupštine. Na samome početku, prije usvajanja dnevnoga reda, predsjednica je pozvala prisutne članove da se jave za pisanje zapisnika  ̶  dobrovoljno se javila Ines Krušelj-Vidas. Predloženi su i ovjerovitelji zapisnika: Bojana Beata Boko i Monika Meštrović; prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

Predsjednica Udruge pročitala je prijedlog dnevnog reda i predložila dopunu za 12. točku: Izbor blagajnice Udruge jer je dosadašnjoj blagajnici istekao mandat. Dnevni je red s predloženom dopunom jednoglasno prihvaćen.

Najprije su obrazložena i dana na usvajanje izvješća za proteklu godinu i ovu godinu, a zatim i prijedlozi plana rada i financijskog plana za 2021. i strateškog plana za 2021.  ̶  2022. godinu. Predsjednica Vanja Jurilj navela je i obrazložila održane aktivnosti Udruge u 2019. i 2020. godini.

U 2019. godini je svakako najznačajniji događaj bio Svjetski kongres školskih knjižničara, održan od 21. do 25. listopada u Dubrovniku. S obzirom da je bila riječ o velikom organizacijskome i financijskom pothvatu za malu profesionalnu udrugu poput Hrvatske udruge školskih knjižničara, dala je i dodatna pojašnjenja vezana i uz njegov organizacijski i financijski aspekt.

U izvješću o radu za 2020. godinu, predsjednica je naglasila da je, usprkos nepredviđenim i otežavajućim okolnostima, Udruga do sada održala sve predviđene aktivnosti: nacionalne literarne natječaje Kanižajada LimačijadaPosadi priču, natječaj Stvarajmo eKreativno, svečanost knjige i čitanja Knjižna booka, a danas održava i godišnji stručni skup i Skupštinu.

Svi su dokumenti usvojeni, kao i Izvješće Nadzornoga odbora o nadzoru nad poslovanjem Udruge koje je podnijela članica Nadzornog odbora Ines Krušelj-Vidas u ime Nadzornog odbora kao i Izvješće tajnice Udruge Marine Nikolić.

Dosadašnja predsjednica je javno zahvalila aktivnim članovima Udruge na suradnji i potpori koju su joj pružili te tako zajedničkim snagama ostvarili sve one uspješne aktivnosti Udruge koje su se nanizale i time Hrvatsku udrugu školskih knjižničara izgradile kao respektabilnu profesionalnu udrugu koja je dokazala da može ostvariti vrhunske rezultate i time dodatno pridonijeti vidljivosti struke. Zahvalu su primili: Vedran Škarica, Monika Meštrović, Jadranka Jurić, Bojana Beata Doko, Anica Tkalčević, Goranka Braim Vlahović, Marija Purgar, Ivana Perić, članovi Nadzornog odbora.

Uime prisutnih i posebno Podružnice Grada Zagreba i Zagrebačke županije dosadašnjoj je predsjednici na svemu zahvalila dopredsjednica Anica Tkalčević.

Skupština je i službeno dala razrješnicu predsjednici, dopredsjednicama, članovima Upravnog i Nadzornog odbora te blagajnici.

U skladu s Poslovnikom o radu Skupštine, izborni dio Skupštine vodila je Monika Meštrović uime jednoglasno izabranog Izbornog povjerenstva uz Anicu Tkalčević i Vedrana Škaricu.

Rezultati izbora

Budući da je praktičnije da formalno sjedište Udruge ostane isto, jednoglasno je odlučeno da se za sada ne mijenja formalno sjedište Udruge.

Danica Leštek predlaže da se izmijeni Pravilnik o dodjeli Nagrade Višnja Šeta tako da se uz jednu nagradu za životno djelo dodjeljuje više godišnjih nagrada. Promjene pravilnika radi Upravni odbor na prijedlog Povjerenstva za dodjelu Nagrade tako da će se time novoizabrani članovi trebati pozabaviti.

Svečani dio Skupštine

Dobitnice Nagrade Višnja Šeta predstavila je predsjednica Povjerenstva dr. sc. Jasna Milički. 

Nagrada Višnja Šeta za životno djelo uručena je Goranki Braim Vlahović iz Osnovne škole Jurja Habdelića iz Velike Gorice, dosadašnjoj članici Upravnog odbora Udruge, a obrazloženje je predstavila Bojana Beata Doko uime Podružnice Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Godišnja Nagrada Višnja Šeta pripala je dr. sc. Ireni Bando iz Osnovne škole Jagode Truhelke iz Osijeka, a obrazloženje je pročitala članica Povjerenstva Danica Leštek.

Dobitnicu Nagrade Poezija među profesijama Nikolinu Hader iz Osnovne škole Petrijanec predstavila je članica Povjerenstva Goranka Braim Vlahović.

Čestitamo dobitnicama nagrada i želimo uspješan rad novoizabranim članovima predsjedništva Udruge uz veliko hvala dugogodišnjoj predsjednici Vanji Jurilj!

 

Zapisnik 18. i izborne Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara

 

Odgovori