15. 11. 2021.

Održana je 19. Skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara

Nakon 11. samostalnog stručnog skupa u četvrtak 22. listopada 2021. u kongresnoj dvorani Hotela Park u Splitu s početkom u 16:30 održana je 19. redovna Skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara.

Radni dio Skupštine

Sukladno Statutu, pet dana prije sazivanja Skupštine svim članovima Udruge  poslan je e-poštom poziv za sudjelovanje na Skupštini i objavljen na mrežnim  stranicama uz pripadajuće radne dokumente 19. Skupštine Hrvatske udruge  školskih knjižničara i uz priložen prijedlog dnevnog reda.

Nakon otvaranja Skupštine i pozdrava predsjednice Udruge Goranke Braim  Vlahović, dopredsjednica Udruge Vanja Jurilj i tajnica Marinu Nikolić zamoljene su da utvrde broj prisutnih članova. Utvrđeno je da je prisutan 31 član, a kako je ove godine članarinu uplatilo 245 članova, prisutan broj ne čini  trećinu redovitih članova Udruge. Predsjednica Udruge upoznala je prisutne  da je svim članovima poslan poziv za Skupštinu zajedno s radnim materijalima.  Sukladno Poslovniku o radu Skupštine, predsjednica je predložila 15-minutnu  stanku nakon koje Skupština može donositi punopravne odluke s prisutnim  brojem članova.

Za vrijeme predložene stanke predsjednica Udruge Goranka Braim Vlahović je podnijela uvodno izlaganje pod naslovom In memoriam – Jadranka Groza, Denis Vincek – inicijative za kreativne natječaje i pogledali smo film Naša Luca – film o radu Luce Matić. Dogovoreno je kako ćemo u počast kolegama koji su nas napustili ove godine organizirati natječaje u suradnji s njihovim podružnicama: natječaj za školske knjižničare za najbolji školski program  poticanja čitanja u počast Jadranki i natječaj Iskrice za Denisa za učenike 7. i 8. razreda osnovne škole i za srednjoškolce za najbolju reportažu.  

Nakon održanog izlaganja i isteka 15-minutne stanke, započeo je radni dio  Skupštine. Na samome početku, prije usvajanja dnevnoga reda, predsjednica  je pozvala prisutne članove da se jave za pisanje zapisnika  ̶  dobrovoljno se  javila Jelena Šaban. Predloženi su i ovjerovitelji zapisnika: Vanja Jurilj Monika Meštrović; prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni, a nakon toga je jednoglasno usvojen i dnevni red. 

Najprije su obrazložena i dana na usvajanje izvješća za proteklu godinu i ovu godinu, a zatim i prijedlozi plana rada i financijskog plana za 2022. i strateškog plana za 2022.  ̶  2023. godinu. Predsjednica Goranka Braim Vlahović  navela je i obrazložila održane aktivnosti Udruge u 2020. i  2021. godini.  

U izvješću o radu za 2020. i 2021. godinu, predsjednica je naglasila da je, usprkos otežavajućim okolnostima, Udruga do sada održala sve predviđene  aktivnosti: nacionalne literarne natječaje Kanižajada Limačijada i Ljekovita lektira (u suradnji s Noći knjige), natječaj Stvarajmo eKreativno, svečanost  knjige i čitanja Knjižna booka (u drugom terminu), a danas održava i godišnji  stručni skup i Skupštinu. Velik broj podružnica održao je izborne skupštine na  kojima je sudjelovala i predsjednica s izlaganjima, održan je Webinar Podružnice HUŠK-a Osječko-baranjske županije, a dopredsjednica Vanja Jurilj  je na XXXII. Proljetnoj školi školskih knjižničara predstavila Svjetski kongres školskih knjižničara održan u listopadu 2019. u Dubrovniku. Također je rad Udruge predstavljen i u nekoliko radijskih emisija.  

Što se pak planova za iduću godinu tiče, uz već postojeće aktivnosti i nove natječaje, očekuje nas i 20. obljetnica Udruge i 20. Skupština koja će se održati u Slavonskom Brodu nakon 12. samostalnog stručnog skupa pod nazivom Kad si sretan i sunce za tobom žuri – o knjigama i čitanju u školskim knjižnicama.

Svi su dokumenti usvojeni, kao i Izvješće Nadzornoga odbora o nadzoru nad poslovanjem Udruge koje je podnio član Nadzornog odbora Jerko Stare i Izvješće tajnice Udruge Marine Nikolić.

Izborno povjerenstvo u sastavu: Monika MeštrovićKristina Josić Guljašević Marina Nikolić vodilo je izbor novog člana Suda časti umjesto kolege Denisa Vinceka. Predložene su kolegice Gordana Šutej i Sandra Vidović, a Gordana Šutej je izabrana s 25 glasova.

Svečani dio Skupštine 

Dobitnike Nagrade Višnja Šeta predstavili su prisutni članovi Povjerenstva  Danica Leštek i Boris Popinjač i svečano im uručili nagrade i priznanja. 

Nagrada Višnja Šeta za životno djelo: Anica Tkalčević – obrazloženje  predstavila Vanja Jurilj 

Nagrada Višnja Šeta za životno djelo: Korina Udina – obrazloženje  predstavio Boris Popinjač, nažalost, kolegica nije prisustvovala dodjeli 

Godišnja Nagrada Višnja Šeta: Davor Žažar – obrazloženje pročitala članica  Povjerenstva Danica Leštek 

Nakon dodjele nagrada, sudionici su pogledali i kratke filmove kojima su se predstavili dobitnici. 

Dobitnika Nagrade Poezija među profesijama Tomislava Pintarića predstavila  je predsjednica Povjerenstva Tanja Radiković i svečano mu uručila nagradu i priznanje.

 

 

Odgovori