25. 03. 2020.

Održana je Izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara

Zbog nemogućnosti održavanja skupštine na uobičajen način i u uobičajenom terminu, ova sjednica održala se u elektroničkom obliku. Izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara održana je mrežno od 16. do 21. ožujka 2020. godine, a prisustvovalo joj je 96 članova.

Odgodom održavanja Proljetne škole školskih knjižničara, uzrokovane epidemijom koronavirusa (SARS-CoV-2), odgađa se i 18. Izborna skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara do stjecanja uvjeta za njeno održavanje. Izabranim tijelima upravljanja Udrugom (Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti, uključujući i osobu za zastupanje) mandat istječe 8. travnja 2020. godine.

S obzirom na tekuće poslovanje Udruge i potrebu sklapanja ugovora o financiranju aktivnosti, prijave na otvorene natječaje za financiranje i izvršavanje tekućih poslova (slanje obrazaca Poreznoj upravi, izvršenje plaćanja režija i sl.)  Udruga je upozorena na mogući nelegalitet poslovanja u slučaju isteka mandata tijelima upravljanja Hrvatske udruge školskih knjižničara.

S obzirom da Statut Hrvatske udruge školskih knjižničara i povezani Poslovnik o radu Skupštine ne omogućava održavanje Izborne skupštine niti promjene Statuta na sjednicama održanima u online obliku, a nakon savjetovanja s pravnom službom Ureda za udruge, usuglašen je modalitet osiguranja legaliteta rada Udruge u skladu sa Statutom Udruge i nadležnim zakonskim dokumentima sazivanjem izvanredne Skupštine s točkom dnevnoga reda produženja mandata svim tijelima upravljanja Udrugom (Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti) uključujući i osobu sa zastupanje, do stjecanja uvjeta za održavanje Izborne skupštine, a najkasnije do održavanja samostalnoga stručnoga skupa Hrvatske udruge školskih knjižničara do 31. listopada 2020. godine.

U skladu sa Statutom, članak 17,  Upravni odbor ima ovlasti sazvati izvanrednu Skupštinu, a u skladu s  člankom 15. Poslovnika o radu Skupštine moguće je održavanje online Skupštine u slučajevima u kojima se ne mijenja Statut i ne vrše izbori upravnih tijela Udruge.

Svi članovi i članice Hrvatske udruge školskih knjižničara pozvani su elektroničkim putem (putem e-pošte) na Izvanrednu sjednicu Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara koja je imala samo jednu točku dnevnog reda:

  1. Produženje mandata svim tijelima upravljanja Udrugom (Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti) uključujući i osobu sa zastupanje do stjecanja uvjeta za održavanje izborne Skupštine, do održavanja samostalnoga stručnoga skupa Hrvatske udruge školskih knjižničara odn. do 31. listopada 2020. godine

Glasovanje se provodilo izjašnjavanjem: za prijedlog, protiv prijedloga, suzdržan/a. Izjašnjavanje članova bilo je moguće u trajanju od pet dana od dana slanja poziva do nominalnoga dana održavanja Skupštine 21. ožujka 2020. godine, a trebalo se očitovati putem e-pošte na husk@husk.hr.

U navedenome razdoblju na sjednicu Skupštine odazvalo se 96 članova. Prema Članku 5. Poslovnika o radu Skupštine tajnica utvrđuje broj prisutnih članova, a Skupština se može održati i donositi valjane odluke ako je  na njoj nazočna najmanje trećina redovitih članova Udruge. S obzirom na broj od 229 članova na kraju 2019. godine, trećinu članova bi predstavljalo 77 članova (76,33).

U skladu s navedenim, 96 članova koji su se odazvali sjednici Skupštine mogli su donijeti valjanu odluku.

Rezultati glasovanja

Od 96 članova koji su se odazvali glasovanju, za prijedlog se izjasnilo 95 članova, a protiv prijedloga 1 član.

Temeljem rezultata glasovanja, na Izvanrednoj sjednici Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara koja je održana od 16. do 21. ožujka 2020. godine, većinom glasova donesena je odluka o produženju mandata svim tijelima upravljanja Udrugom (Upravnom odboru, Nadzornom odboru i Sudu časti) uključujući i osobu za zastupanje do stjecanja uvjeta za održavanje izborne Skupštine, a najkasnije do 31. listopada 2020. godine i do održavanja samostalnoga stručnoga skupa Hrvatske udruge školskih knjižničara.

 

Zapisnik Izvanredne sjednice Skupštine HUŠK-a

Odgovori