12. 03. 2019.

Našim članovima smo osigurali pridruženo članstvo u Međunarodnoj udruzi školskih knjižničara (IASL-u) za 2019. godinu

I ove godine smo svim našim članovima osigurali pridruženo članstvo u Međunarodnoj udruzi školskih knjižničara (IASL-u). Pridruženo članstvo podrazumijeva mogućnost pristupa sadržajima predviđenim samo za članove (members only), povlaštene kotizacije za stručne skupove u organizaciji IASL-a i pristup redovitom biltenu (newsletteru).

Pristup sadržajima predviđenim samo za članove omogućit će svim našim članovima pristup najvećoj postojećoj zbirci stručnih radova iz područja školskoga knjižničarstva. Pristup biltenu omogućava redovito informiranje o aktivnostima Međunarodne udruge školskih knjižničara, kao i slanje materijala o aktivnostima koje želite podijeliti s kolegama iz svijeta. Mogućnost korištenja povlaštene kotizacije za konferencije u organizaciji IASL-a imat već ove godine u Dubrovniku kada je domaćin upravo Hrvatska udruga školskih knjižničara.

Korisničko ime i lozinku za pristup navedenim sadržajima članovi će dobiti na svoju adresu e-pošte, nakon plaćanja člnarine za tekuću godinu!

 

 

Odgovori