Varaždinska županija

Broj članova: 12
Datum osnivanja Podružnice: 20. ožujka 2009.g.
Datum zadnje Izborne skupštine (datum izbora aktualnog predsjedništva Podružnice): 5. ožujka 2014.g.

Aktivnosti:

  • Sudjelovanje u organizaciji skupa „U dobrom društvu“
  • Sudjelovanje u aktivnostima Udruge na Proljetnoj školi.
  • Domaćinstvo 5. samostalnog stručnog skupa Udruge

Dokumenti za preuzimanje

Predsjednik

Vedran Škarica

OŠ Metel Ožegović, Varaždinska 14. 42242 Radovan

095 903 6575
vskarica@gmail.com
042 747 525 (13)

Dopredsjednica

Ana Ravić

Srednja strukovna škola, Ulica Božene Plazzeriano, 42000, Varaždin

042 492 255
ana.ravic@optinet.hr

Tajnica/blagajnica

Tatjana Slunjski

OŠ Trnovec, Bartolovečka 55, 42202 TRNOVEC

099 690 3731
tatjana.bosilj@gmail.com