30. 10. 2017.

Poznat je dobitnik knjiga u akciji Knjigodar za 2017. godinu

 

Temeljem Pravilnika o darivanju knjiga Knjigodar, Povjerenstvo za odabir dobitnika u sastavu: Dina Grozdanović Poštolka, predstavnica Međunarodnog sajma knjiga Interliber, Zagrebački Velesajam; Marko Gjeldum, predstavnik Zajednice nakladnika i knjižara, Gospodarska komora i Anica Tkalčević, predstavnica Hrvatske udruge školskih knjižničara, na sjednici održanoj 27. listopada donijelo je:

Odluku o dobitniku knjiga u akciji Knjigodar za 2017. godinu

Dobitnik nagrade Knjigodar za 2017. godinu je

Školska knjižnica Osnovne škole Ernestinovo.

 

Obrazloženje:

Na natječaj Knjigodar za 2017. godinu pristiglo je 16 prijava. Povjerenstvo za odabir dobitnika knjiga u akciji Knjigodar utvrdilo je da je, prema Pravilniku o dodjeli nagrade, 1 prijava nepotpuna, a tri prijavljene školske knjižnice, prema dostavljenoj dokumentaciji, imaju knjižnični fond iznad minimalnog prema Standardu za školske knjižnice. Za dodjelu nagrade Knjigodar razmatrane su prijave 12 školskih knjižnica/knjižničara.

Većinom glasova imenovanog Povjerenstva,  dobitnikom je odabrana Školska knjižnica Osnovne škole Ernestinovo.

Osnovna škola Ernestinovo nalazi se na području od posebne državne skrbi prve kategorije, a pohađa ju 145 učenika.  Školska knjižnica brojem svezaka ne zadovoljava propisani minimum Standarda za školske knjižnice. U mjestu nema narodne knjižnice niti dostupne bibliobusne službe. Iz motivacijskog pisma je vidljiva velika potpora i zanimanje mještana i ravnatelja, kao i veliki osobni angažman školske knjižničarke u rješavanju zatečene situacije. U protekle 2 godine je već napravljen veliki pomak, nabavljeno računalo, računalni program za vođenje knjižnice, započele su i aktivnosti u kvalitetnoj izgradnji knjižničnog fonda.  Vjerujemo da će s knjigama dobivenim u akciji Knjigodar Školska knjižnica Osnovne škole Ernestinovo dostići minimum propisanog Standarda za školske knjižnice, a njeni učenici, školska knjižničaraka, ravnatelj i mještani biti ohrabreni za njen dalji razvoj i preuzimanje uloge obrazovnog i kulturnog centra u svojoj zajednici!

II.

Sve na Natječaj prijavljene školske knjižnice i njihovi knjižničari rade u nezavidnim uvjetima i suočavaju se s mnoštvom problema, od nedostatnog ili neprimjerenog prostora, opreme, knjižničnoga fonda do teške gospodarske situacije i nerazumijevanja sredine u kojoj djeluju.

Njihova je obveza tražiti pomoć svojih matičnih službi i obraćati se osnivačima s ciljem ostvarivanja prava iz standarda i zakona koji se odnose na knjižničnu djelatnost. Sve školske knjižničare pozivamo da nam se obrate za stručnu i savjetodavnu pomoć u ostvarenju tih ciljeva, kao i da se prijave na naše sljedeće natječaje!

III.

Svečanost Knjigodara za 2017. godinu održat će se 10. studenoga u 14. sati na 40. Međunarodnom sajmu knjiga Interliber, uz sudjelovanje predstavnika organizatora i dobitnika.

 

Vanja Jurilj

Predjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara

 

Zagreb, 30. listopada 2017.

 

Knjigodar_Odluka o dobitniku 2017.

Odgovori