26. 10. 2023.

Školska knjižnica: moje sretno mjesto

Svoj 13. samostalni stručni skup pod nazivom  Školska knjižnica: moje sretno mjesto Hrvatska udruga školskih knjižničara održala je 20. i 21. listopada 2023. u Puli, gradu višestruko povezanom s knjigom i čitanjem, nama knjižničarima uvijek prvo pada na pamet boravak Jamesa Joycea u njemu pred više od stotinu godina i sajam knjige poetskog naziva Sa(n)jam knjige u Istri. 

Samostalni stručni skup i Skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara, ove godine 21., centralna su proslava Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica (International School Library Month). Ove godine smo se uskladili i sa temom Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica pa naš stručni skup nosi naziv Školska knjižnica: moje sretno mjesto. Skup se održava uvijek u listopadu, ali svake godine u drugome gradu s ciljem osnaživanja školskoga knjižničarstva u toj našoj podružnici odnosno u toj županiji. Stručni skup Hrvatske udruge školskih knjižničara namijenjen je školskim knjižničarima Republike Hrvatske i stručnjacima koji se bave školskim knjižničarstvom i ima razinu državnoga skupa.

Skupu je prisustvovao četrdeset i jedan sudionik, od toga trideset i šest školskih knjižničara, a brojniji su bili knjižničari osnovnih škola – iz srednjih škola bilo je svega 13 sudionika.

Prvog dana Skupa u dvorani Veruda hotela Park Plaza Histria održan je stručni dio programa: plenarna izlaganja i primjeri dobre prakse. Slijedila je 21. Skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara i kratak sastanak upravnih odbora podružnica. U večernjem dijelu programa održala se svečana dodjela Nagrade Višnja Šeta i Nagrade Poezija među profesijama.

Prije svečanog otvorenja sudionike, predavače i uvažene goste pozdravila je Dragica Pršo, predsjednica Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Istarske županije i članica Organizacijskog odbora ovog skupa i ujedno najavila učenike dviju škola koje su pripremile prigodni program dobrodošlice. Zbor Osnovne škole Veruda otpjevao nam je hrvatsku i istarsku himnu, čuli smo recitatore i vidjeli nastup plesne grupe, a učenici Osnovne škole Stoja predstavili su se s nastupom folklorne grupe i  zanimljivim kvizom koji su nam pripremili Mladi knjižničari.

Sudionike i predavače pozdravila je i predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara Goranka Braim Vlahović i nada se kako ćemo ovim skupom pokazati na koji je način školska knjižnica sretno mjesto i za nas knjižničare i za naše korisnike.

Plenarna izlaganja

Analiza stanja školskih knjižnica na županijskoj i nacionalnoj razini

Njeno predavanje upoznalo nas je sa statističkim podacima koje svaka knjižnica, pa tako i svaka školska knjižnica, treba prikupiti prema šest različitih kriterija: opći podaci o knjižnici, usluge i korištenje, fond (stanje, prinova i otpis), proračun i troškovi, pristup i oprema i osoblje knjižnice, a onda se prema njima izračunavaju pokazatelji uspješnosti. Ti podaci prikupljaju se na taj način u cijelom svijetu (ISO standardi) pa je onda moguća usporedba prema istim parametrima.

Analiza nam je pokazala kakvo je stanje po županijama, koliko sredstava za nabavu je osigurao osnivač, a koliko Ministarstvo znanosti i obrazovanja prema podacima iz 2022. godine. Posebno je edukativan bio dio izlaganja vezan uz kvartile pokazatelja uspješnosti tzv. KPU, saznali smo da smo najbolje pozicionirani ako imamo KPU1, a najlošije KPU4. U svakom slučaju, kad znamo kako čitati statističke podatke, možemo ih iskoristiti pri zagovaranju i poboljšanju našeg statusa.

Školske knjižnice Istarske županije: stanje i perspektive

Naša sljedeća predavačica, Liana Diković, diplomirana je knjižničarka, voditeljica Matične razvojne službe za školske knjižnice za područje Istarske županije, članica Programskog odbora Festivala dječje knjige Monte Librić, voditeljica Središnje knjižnice za talijansku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj, organizatorica festivala talijanske književnosti FLIT, osoba prisutna u kulturnom životu Pule.

Njeno se izlaganje prirodno nastavilo na prethodno: od šireg prema užem, od općeg prema posebnom, od nacionalnog prema lokalnom. Budući da je stručni skup organiziran upravo s tom namjerom da se osnaže istarski knjižničari, bilo je korisno saznati kakva je situacija u Istri. U odnosu na druge županije, za istarske se školske knjižnice izdvaja najviše sredstava. No, postoje velike razlike među pojedinim gradovima, a postoje i velike razlike između osnovnih i srednjih škola.

Od standarda do sretnog mjesta

Vanja Jurilj, stručna je suradnica izvrsna savjetnica i dopredsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara. Nakon završetka studija bibliotekarstva i komparativne književnosti radila je u novinarstvu, marketingu i informatici. Od 1995. zaposlena je kao knjižničarka, posljednjih dvadeset godina u OŠ Antuna Mihanovića u Zagrebu. Od 2007. godine traje njen aktivni rad na promociji školskog knjižničarstva: sudjelovala je u izradi novoga Standarda za školske knjižnice i bila članica Tima za izradu Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2015. − 2020. godine. Od 2015. godine članica je IFLA-ine Sekcije za školske knjižnice, predsjednica IASL-a za Europu 2016. − 2022. Od 2019. do 2023. bila je članica Hrvatskoga knjižničnoga vijeća, pa je tako sudjelovala u izradi najnovijeg Standarda za školske knjižnice. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti stupio je na snagu 16. veljače 2019. godine, a prateći dokumenti, pravilnici i standardi trebali su biti doneseni u roku od godine dana. Standard za školske knjižnice 11. je travnja tek ove godine potpisao ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs da bi tek 24. svibnja bio objavljen na stranicama resornog nam ministarstva. Objavu u Narodnim novinama doživio je 7. lipnja 2023. godine, a postaje važeći osmog dana od te objave, znači 14. lipnja.

Njeno izlaganje pojasnilo nam je do kojih je promjena došlo u odnosu na prošli Standard, a posebno je nama školskim knjižničarima važan Članak 13. koji se odnosi na Strukturu i opseg knjižničnog fonda: (8) Knjižna građa dopunjava se svake školske godine sukladno raspoloživim sredstvima u državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a najmanje 0,5 jedinica po učeniku i učitelju, odnosno nastavniku, odgajatelju i stručnom suradniku.

Iz tog je članka ujedno vidljivo čija je obveza financiranje nabave. Još su neke novine važne, a svakako treba voditi računa o koeficijentu izvedivosti jer neke je obveze potrebno izvršiti odmah. Drugim dijelom izlaganja željela nam je prenijeti neke savjete kako da se mi knjižničari osjećamo bolje na svom radnom mjestu. Iza ovog predavanja razvila se najproduktivnija rasprava.

Primjeri dobre prakse

Školska knjižnica – moje sretno mjesto

Goranka Braim Vlahović, prof. i dipl. bibl., stručna suradnica mentorica u Osnovnoj školi Jurja Habdelića, Velika Gorica, govorila je o vlastitom iskustvu bavljenja školskim knjižničarstvom, s kojim se sve izazovima susrela, a vjerojatno se većina školskih knjižničara susreće s istim problemima.

Slijedio je blok izlaganja s kojim su se predstavili domaćini, školski knjižničari Istarske županije:

Projekt Book patrol

Željka Kondić Dabo, prof. i dipl. bibl., Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula i Dragica Pršo, prof. i dipl. bibl., stručna suradnica savjetnica, Osnovna škola Monte Zaro, Pula predstavile su zajednički Projekt Book patrol koji je financiran sredstvima dodijeljenim iz Poziva za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u školskoj godini 2022./2023. Predstavile su nam sve faze od prijave na javni poziv do realizacije samog projekta, do postavljanja kućica za knjige i aktivnosti koje su poduzele s učenicima u njihovoj promociji.

Čitateljske navike učenika osnovnih i srednjih škola Istarske županije  

Kolegice Amadea Draguzet, dipl. bibl. stručna suradnica mentorica iz Osnovne škole Stoja i Dragica Pršo, prof. i dipl. bibl., stručna suradnica savjetnica iz Osnovne škole Monte Zaro, Pula, predstavile su rezultate istraživanja koje je u školskoj godini 2022./2023. provedeno u osnovnim i srednjim školama Istarske županije. Opći cilj istraživanja bile su navike čitanja učenika dobi u osnovnim i srednjim školama, a specifični ciljevi zainteresiranost učenika za čitanje lektirnih naslova, ali i onih koji nisu zadani školskim kurikulom te interes za dječje časopise. Pod pojmom čitanja ovdje se ne misli isključivo na čitanje knjiga u papirnatom obliku, već na čitanje bilo kojeg medija. Jedan od ciljeva bio je utvrditi motivatore i demotivatore čitanja u području: teme, grafičkog oblikovanja knjige, stila pisanja, okolinskih uvjeta, roditeljskih stavova i poteškoća s čitanjem.

Zaključeno je da je potrebno utvrditi usklađenost opremljenosti školskih knjižnica sa zahtjevima i ishodima kurikula hrvatskog jezika, ali i interesima učenika, a knjižničar je tu da knjižničnom građom odgovori na navedene potrebe.
Navike čitanja učenika osnovnoškolske dobi u Istarskoj županiji
Navike čitanja učenika srednjih škola Istarske županije

Medijska grupa škole

U posljednjem primjeru dobre prakse stručna suradnica savjetnica Majda Milevoj Klapčić, prof. i dipl. bibl., predstavila nam je rad i aktivnosti Medijske grupe Srednje škole Mate Blažine, Labin.

Sretan učenik u školskoj knjižnici: prikaz 

Za sam kraj stručnog skupa pogledali smo video-priče u kojima učenici Osnovne škole Jagode Truhelke i Osnovne škole Grigor Vitez iz Osijeka govore o tome zašto vole čitati i boraviti u knjižnici te zašto je knjižnica mjesto gdje osjećaju mir, slobodu i sreću, a koje su snimili uz vodstvo školskih knjižničarki dr. sc. Irena Bando i dr. sc. Marija Purgar. Ta aktivnost je ujedno diseminacija seminara Visual Arts as a Tool for Communication and Learning u okviru Erasmus plus projekta Krea(k)tivnost suvremenog učenja.

21. Skupština Hrvatske udruge školskih knjižničara

U popodnevnom terminu održao se radni dio 21. Skupštine naše Udruge koju je vodila predsjednica Goranka Braim Vlahović, a u večernjim satima održao se svečani dio Skupštine: dodjela Nagrade Višnja Šeta i Nagrade Poezija među profesijama.

Drugi dan Skupa uvijek je odvojen za stručni izlet u kojem upoznajemo kulturne znamenitosti kraja u kojem se nalazimo. Ovoga puta obišli smo grad Pulu uz stručno vodstvo prof. povijesti Davida Orlovića, prije svega Povijesni i pomorski muzej Istre, obilazak Zerostrasse, Malog rimskog kazališta, posjet Areni i Galeriji C8 gdje smo razgledali izložbu Hugo Pratt. Nasljeđe, djelo, biografija. 

 

Na kraju smo posjetili Školsku knjižnicu Gimnazije Pula u kojoj nas je dočekao kolega Dejan Zelenak.

 

Goranka Braim Vlahović

Fotografije, Sandra Vidović, Tehnička škola Čakovec

 

 

 

Odgovori