07. 04. 2014.

Strategija hrvatskoga knjižničarstva 2015.-2020. – poziv na javnu raspravu

 

S ciljem upoznavanja najšire hrvatske knjižničarske zajednice  s Nacrtom Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2015.-2020. i omogućavanja iznošenja prijedloga i primjedbi uz dogovor s Hrvatskim knjižničnim vijećem objavljujemo njen sadržaj na mrežnim stranicama Hrvatske udruge školskih knjižničara.

Javna rasprava o Nacrtu ‘Strategije’ otvorena je 30 dana od dana objavljivanja, do 7. svibnja 2014. godine.

Primjedbe i prijedlozi mogu se slati poštom na adresu Radne grupe za pripremu Nacrta Strategije: Hrvatsko knjižnično vijeće, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Runjaninova 2, 10000 Zagreb – s naznakom  Nacrt ‘Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2015.-2020.g.’  ili elektroničkom poštom na adresu predsjednice Hrvatske udruge školskih knjižničara: vanja.jurilj@gmail.com s naznakom: Za Radnu grupu za pripremu Nacrta Strategije – Hrvatsko knjižnično vijeće. Sve primjedbe i prijedlozi koji elektroničkim putem stignu na navedenu adresu bit će proslijeđeni Radnoj grupi za pripremu Nacrta Strategije Hrvatskoga knjižničnog vijeća

O Strategiji hrvatskoga knjižničarstva 2015.-2020. godine

Na 3. sjednici Hrvatskoga knjižničnog vijeća (HKV) koja je održana 3. 10. 2013. na temelju ranije prihvaćenog Akcijskog plan HKV-a, imenovane su radne skupine za pripremu nacrta strategije razvoja hrvatskog knjižničarstva do 2020., zakona o knjižničnoj djelatnosti i knjižnicama, optimalnog modela obveznog primjerka i revizije Pravilnika o stručnim zvanjima i napredovanju u knjižničarskoj struci. Radnim sastankom je predsjedavala Tatjana Aparac Jelušić, predsjednica Hrvatskoga knjižničnoga vijeća, sve članove radnih grupa upoznala je s razlozima zbog kojih se ide u izradu novih temeljnih dokumenata hrvatskoga knjižničarstva, kao i s njihovim temeljnim ciljevima, načinom i ritmom rada. Naglašeno je da je temeljni dokument, s kojim će biti usuglašeni svi ostali, Strategija hrvatskoga knjižničarstva 2015. – 2020.

Radna grupa za pripremu Nacrta strategije radila je u sljedećem sastavu: Tea Grujić, viša knjižničarka, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu; Vanja Jurilj, stručna suradnica mentorica, Hrvatska udruga školskih knjižničara, Gorana Tuškan Mihočić, diplomirana knjižničarka, Gradska knjižnica Rijeka i Stjepka Leščić, diplomirana knjižničarka, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Zbog hitnosti donošenja temeljnih smjernica Strategije, rad je bio intenzivan. I nakon samo dva mjeseca od prvog sastanka i međusobnog upoznavanja članica Radne skupine, temeljni ciljevi – okosnica Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2015. – 2020. predani su predsjednici Hrvatskoga knjižničnoga vijeća, Tatjani Aparac. Nakon diskusije s članovima ostalih timova i rasprave na sjednici Hrvatskoga knjižničnoga vijeća dokument je dorađen. Nakon  manje od šest mjeseci rada usvojen je od strane Hrvatskoga knjižničnoga vijeća Nacrt Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2015.-2020. godine i spreman je za javnu raspravu. 

Zbog značaja Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2015.-2020. kao temeljnog dokumenta iz kojeg će biti izvedeni i s kojim će biti usklađeni i svi ostali dokumenti bitni za knjižničarstvo Hrvatske, pozivamo sve članove  Hrvatske udruge školskih knjižničara   i sve školske knjižničare da u toj raspravi aktivno sudjeluju.

Nacrt Strategije hrvatskoga knjižničarstva 2015.-2020.

 

 

 

 

Leave a Reply