25. 05. 2018.

Izjava o privatnosti

  • Privola za korištenje Vaših osobnih podataka za potrebe rada Hrvatske udruge školskih knjižničara
  • (upišite svoje ime i prezime)
  • (upišite adresu e-pošte koju koristite)
  • dajem privolu Hrvatskoj udruzi školskih knjižničara za korištenje mojih osobnih podataka u sljedeće svrhe:
  • Podatke prikuplja i čuva Hrvatska udruga školskih knjižničara, Dubečka 5, 10040 Zagreb, a podatke koriste predsjednica, članovi Upravnoga odbora, tajnica i članovi predsjedništava podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara.
  • Izjavu o privatnosti ćemo poslati na navedenu e-adresu.

Odgovori