20. 06. 2018.

Svi su naši članovi od danas i pridruženi članovi Međunarodne udruge školskih knjižničara (IASL-a)

 

Kao što smo obećali na posljednjoj Skupštini, svim smo našim članovima osigurali pridruženo članstvo u Međunarodnoj udruzi školskih knjižničara (IASL-u). Pridruženo članstvo podrazumijeva mogućnost pristupa sadržajima predviđenim samo za članove (members only), povlaštene kotizacije za stručne skupove u organizaciji IASL-a i pristup redovitom biltenu (newsletteru).

Pristup sadržajima predviđenim samo za članove omogućit će svim našim članovima pristup najvećoj postojećoj zbirci stručnih radova iz područja školskoga knjižničarstva. Pristup biltenu omogućava redovito informiranje o aktivnostima Međunarodne udruge školskih knjižničara, kao i slanje materijala o aktivnostima koje želite podijeliti s kolegama iz svijeta. Mogućnost korištenja povlaštene kotizacije za konferencije u organizaciji IASL-a imat ćete već sljedeće godine u Dubrovniku kada konferenciju organizira Hrvatska udruga školskih knjižničara.

Korisničko ime i lozinku za pristup navedenim sadržajima članovi će dobiti na svoju adresu e-pošte, nakon davanja privole u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679. 

Pismo dobrodošlice predsjednice IASL-a Katy Munck možete pročitati u nastavku!

2018 IASL welcome new partner member CASL

 

Odgovori