24. 10. 2023.

Zaštita osobnih podataka

 

Hrvatska udruga školskih knjižničara posvećuje veliku pozornost zaštiti osobnih podataka svojih članova. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Hrvatska udruga školskih knjižničara prikuplja prilikom popunjavanja pristupnice u članstvo. Obrada osobnih podataka temelji se na zakonskim uvjetima obrade.

Voditelj obrade: Hrvatska udruga školskih knjižničara, Dubečka 5, 10040 Zagreb, husk@husk.hr, osoba zadužena za zaštitu podataka husk.predsjednica@gmail.com.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju, poput imena i prezimena, ustanove u kojoj radite, poštanske adrese, adrese e-pošte ili telefonskoga broja. Hrvatska udruga školskih knjižničara prikuplja Vaše osobne podatke samo u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima prilikom popunjavanja pristupnice, čime dajete privolu na njihovo korištenje u niže navedene svrhe:

  • evidencija članova

Prema Zakonu o udrugama (NN 74/2014., Članak 12, stavak 3) i Statutu Hrvatske udruge školskih knjižničara Udruga je dužna voditi popis članova. U skladu s navedenim dokumentima evidencija članova obvezno sadrži podatke o osobnome imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, adresi e-pošte i datumu prestanka članstva u Udruzi. Popis članova obrađuje se elektroničkim zapisom. Prema propisanoj odredbi iz navedenog Zakona o udrugama i s njime usklađenoga Statuta Udruge, popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Hrvatska udruga školskih knjižničara ne ustupa podatke o svojim članovima izvan Zakonom i Statutom propisanih i ne objavljuje javno popis članova.

  • bilten/Pismovijest

S ciljem osiguranja javnosti rada Udruge našim članovima šaljemo redoviti bilten/Pismovijest s informacijama o aktivnostima Hrvatske udruge školskih knjižničara i prigodnim ponudama naših poslovnih partnera. Slanje biltena/Pismovijesti se može otkazati u bilo kojem trenutku putem opcije otkazivanja koja se nalazi u biltenu/Pismovijesti.

  • objava vijesti na službenim mrežnim stranicama i društvenim mrežama

S ciljem osiguranja javnosti rada Udruge, na našim službenim mrežnim stranicama husk.hrfacebook stranicama na društvenim mrežama objavljujemo informacije i fotografije vezane uz aktivnosti Udruge i/ili ostale vijesti i aktivnosti isključivo vezane uz profesionalni angažman u području školskoga knjižničarstva, knjižničarstva i obrazovanja. Objavljivanje tih vrsta vijesti može se otkazati u bilo kojem trenutku pismenim i/ili usmenim putem na adresu ili kontakt: Hrvatska udruga školskih knjižničara, Dubečka 5, 10040 Zagreb, husk@husk.hr, osoba zadužena za zaštitu podataka: husk.predsjednica@gmail.com.

  • prava članova

Pristupanjem u članstvo Hrvatske udruge školskih knjižničara, član pristaje dati točne osobne podatke propisane Zakonom o udrugama i Statutom Hrvatske udruge školskih knjižničara. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka, molimo Vas da promjene ažurirate sami u svom korisničkom profilu ili o promjenama obavijestite tajnika Udruge kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke.

  • sigurnost

Hrvatska udruga školskih knjižničara ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije i neovlaštenoga pristupa. Svi članovi Hrvatske udruge školskih knjižničara obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata kao i Statuta Hrvatske udruge školskih knjižničara koji to propisuje.

  • obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike privatnosti bit će objavljena na našim službenim mrežnim stranicama husk.hr i facebook stranicama na društvenim mrežama i ostalim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz Izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-adresu husk@husk.hr ili husk.predsjednica@gmail.com.

Odgovori