19. 04. 2023.

Rezultati likovnog natječaja Umjetna ili uvjetna inteligencija

Organizacijski odbor Noći knjige, u suradnji s Hrvatskom udrugom školskih knjižničara, organizirao je nagradni likovni natječaj Umjetna ili uvjetna inteligencija u skladu s ovogodišnjom temom Noći knjige.

Povjerenstvo u sastavu: Monika Meglić, akademska slikarica, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu (slikarstvo); Jasmina Štefović, prof. likovne umjetnosti Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci (grafika) i Goranka Braim Vlahović, prof. i dipl. bibl., predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara, donijelo je odluku o nagrađenim radovima.

Rezultati natječaja 

I. kategorija (učenici 1. – 4. razreda osnovnih škola)

  1.  AI umMia Tokić iz OŠ Garešnica, mentorica: Ranka Mamić, školska knjižničarka: Daria Marić
  2.  Brzo učenje, Dunja Brezarić iz OŠ Antuna Mihanovića, Zagreb, mentor: Ivan Šuk, školska knjižničarka: Vanja Jurilj
  3. Sanja li robot naše priče?Nora Brozinić iz OŠ Ivana Gundulića, Zagreb, mentorica i školska knjižničarka: Henrieta Herjavec Rubčić


II. kategorija (učenici 5. – 8. razreda osnovnih škola)

  1. Snaga UI, Fran Čanak iz OŠ Garešnica, mentorica: Andrea Gašparec Dražić, školska knjižničarka: Daria Marić
  2. Putovanje umjetne inteligencijeLena Koroman iz OŠ Jure Filipovića, Barban, mentorica i školska knjižničarka: Danijela Grgorinić
  3. Knjiga je budućnost, Ema Dujmović iz OŠ Milana Langa, Bregana, mentorica i školska knjižničarka: Ivančica Huđek

Obrazloženje

Ponovo je pred učenicima i njihovim mentorima bio prilično težak zadatak i, ovog puta, kratak rok, a proljetni su ga praznici učinili još kraćim. Likovni smo natječaj na temu Umjetna ili uvjetna inteligencija namijenili mlađim učenicima, osnovnoškolcima, a onaj literarni, koji je upravo završio, srednjoškolcima i učenicima viših razreda osnovne škole, sada nam se čini kako bi i učenici srednjih škola imali što reći i likovnim izrazom.

Iako je pristiglo malo likovnih radova, njih 36 ukupno i po 18 u svakoj kategoriji, zastupljene su različite likovne tehnike i na različite načine je tumačena tema. Oni najmlađi kreću od svog osobnog doživljaja i svijeta igre, one u stvarnom i one u virtualnom svijetu, a ta dihotomija je prisutna u velikom broju radova. Očit je napor mentora u objašnjavanju likovnog zadatka pa ne čudi da je velik broj upravo školskih knjižničara vodio učenike. Kod učenika viših razreda točno se može odrediti kad prestaje dječja zaigranost, a gdje počinje ozbiljno promišljanje svijeta oko sebe i sposobnost zamišljanja nekih novih i drugačijih, virtualnih svjetova.

Iako je stigao nakon predviđenog roka za predaju radova, Povjerenstvo pohvaljuje likovni rad Brune Ćatipović Umjetna ili uvjetna inteligencija iz OŠ Nikole Hribara, Velika Gorica, u II. kategoriji, mentorica i školska knjižničarka: Željka Markus-Greč, zbog originalnog pristupa temi.

Nagrade

Nagradu čini za ovu priliku posebno oblikovano izdanje paketa za likovnu kulturu pokrovitelja TOZ Penkala namijenjen nagrađenom učeniku/učenici te poklon-paket pokrovitelja TOZ Penkala namijenjen školskoj knjižnici.

Nagrađeni radovi bit će izloženi na svečanom otvaranju Noći knjige te predstavljeni na mrežnoj stranici i društvenim mrežama organizatora.

Dodjela nagrada i prigodnih zahvalnica održat će se na svečanom otvorenju Noći knjige, 21. travnja 2023. u 12 sati u velikoj auli Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na koju vas pozivamo.

Zahvale

Zahvaljujemo svim sudionicima Natječaja, roditeljima, učiteljima i knjižničarima koji su sve češće i mentori učenicima. Čestitamo nagrađenim učenicima i njihovim mentorima i knjižničarima!

Likovni radovi

Svi likovni radovi bit će objavljeni na našoj Facebook stranici od 21. do 23. travnja u noćnim satima.

 

Odgovori