10. 03. 2022.

Upoznaj svoje sugrađane!

Ove je školske godine Podružnica Hrvatske udruge školskih knjižničara Osječko-baranjske županije započela novi projekt, pod nazivom Upoznaj svoje sugrađane!, a voditeljice projekta su Ksenija Kesegi-Krstin, Ugostiteljsko-turistička škola i Nataša Mesić Muharemi, Osnovna škola Darda.

Ciljevi su projekta istraživanje i razvijanje kritičkog odnosa prema zavičajnoj, kulturnoj produkciji i osnaživanje i povezivanje školskih knjižničara Osječko-baranjske županije. Ovim se projektom želi razvijati osjećaj pripadnosti i prepoznatljivosti u hrvatskom i europskom  prostoru, razvijati komunikacijske i socijalne vještine, njegovati zavičajnost, promicati čitanja radi uživanja, obogatiti rječnički fond te potaknuti kreativno izražavanje.

U projektu sudjeluju školski knjižničari osnovnih i srednjih škola, te učeničkih domova s područja Osječko-baranjske županije. Započeo je u listopadu 2021. te će trajati do lipnja 2022. godine, a aktivnosti se provode na Satu razrednog odjela, u korelaciji s drugim predmetom ili kao samostalni istraživački projekt školskog knjižničara. Projekt se provodi na eTwinning portalu i okuplja tridesetak knjižničara i nastavnika iz 15 škola.

Tijekom projekta provodit će se aktivnosti, od kojih su neke zajedničke svim sudionicima, a neke će sudionici sami kreirati. Na samom početku projekta započelo se s izradom i odabirom projektnog logotipa i postera, a provela se i anketa kojom se želi saznati koliko je učenicima poznata i bliska tema zavičajnosti.

U projektu sudionici izabiru jednu osobu (sugrađanina) iz svoga mjesta/grada za koju smatraju da ju je važno predstaviti drugima. To može biti osoba iz bilo kojega dijela javnoga života. Zatim će tu osobu istražiti te pripremiti materijale koji će se kasnije javno objaviti te se mogu koristiti u daljnjem radu. Osobu će se predstaviti putem plakata, intervjua, videozapisa, fotografija, crteža i dr.

Kao rezultat ovoga projekta izradit će se digitalna baza nastalih radova te će se predstaviti na stručnim skupovima školskih knjižničara. Namjera je, nakon početne godine, proširiti projekt i na druge županije.

Ksenija Kesegi-Krstin,
dopredsjednica Podružnice Hrvatske udruge školskih knjižničara Osječko-baranjske županije

Odgovori