05. 11. 2019.

Dobitnik Nagrade Knjigodar za 2019.

 

Temeljem Pravilnika o dodjeli Nagrade Knjigodar, Povjerenstvo za odabir dobitnika u sastavu: Dina Grozdanović Poštolka, predstavnica Međunarodnog sajma knjiga Interliber, Zagrebački Velesajam; Slavko Kozina, predstavnik Zajednice nakladnika i knjižara, Hrvatska gospodarska komora i Anica Tkalčević, predstavnica Hrvatske udruge školskih knjižničara, donijelo je Odluku o dobitniku Nagrade Knjigodar za 2019.

Dobitnik Nagrade Knjigodar za 2019. je Knjižnica Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica, Splitsko-dalmatinska županija.

Obrazloženje:

Na natječaj za darivanje knjigama, Knjigodar za 2019.,  pristigle su četiri prijave. Prema dostavljenoj dokumentaciji imenovano Povjerenstvo je utvrdilo da su sve pristigle prijave valjane te su sve uzete u razmatranje. Prijave su poslale stručne suradnice knjižničarke osnovnih škola RH, članice Hrvatske udruge školskih knjižničara.

Dobitnikom je odabrana Knjižnica Osnovne škole kneza Trpimira iz Kaštel Gomilice.

Knjižni fond ove školske knjižnice brojem svezaka ne dostiže niti polovicu propisanog minimuma Standarda za školske knjižnice. U motivacijskom pismu stručna suradnica knjižničarka Marina Nikolić navodi i druge potrebe za kvalitetan rad s više od 900 svojih korisnika: odgovarajući prostor, namještaj i informatičku opremu. Vidljivo je njezino veliko zalaganje u osnivanju i kvalitetnoj izgradnji knjižničnog fonda što je prepoznao i Grad Kaštela. Vjerujemo da će s knjigama dobivenim u akciji Knjigodar Knjižnica Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica, svojim korisnicima pružiti bolju uslugu, a zajednicu potaknuti za ulaganja u razvoj s ciljem ostvarivanja boljih odgojnih i obrazovnih postignuća.

Sve na Natječaj prijavljene školske knjižnice i njihovi stručni suradnici knjižničari rade u nezavidnim uvjetima i suočavaju se s mnoštvom problema, od nedostatnog ili neprimjerenog prostora, opreme i knjižničnoga fonda do teške gospodarske situacije i nerazumijevanja sredine u kojoj djeluju.

Njihova je obveza tražiti pomoć svojih matičnih službi i obraćati se osnivačima s ciljem ostvarivanja prava iz standarda i zakona koji se odnose na knjižničnu djelatnost. Sve školske knjižničare pozivamo da nam se obrate za stručnu i savjetodavnu pomoć u ostvarenju tih ciljeva, kao i da se prijave na naše sljedeće natječaje!

Svečanost Knjigodara za 2019. godinu održat će se 15. studenoga u 14 sati na otvorenoj pozornici paviljona 6 Zagrebačkog Velesajma tijekom održavanja 42. Međunarodnog sajma knjiga Interliber, uz sudjelovanje predstavnika organizatora i dobitnika.

Predsjednica Povjerenstva za odabir dobitnika Nagrade Knjigodar
Anica Tkalčević, prof.

Zagreb, 5. listopada 2019.

Odgovori